All fields are required.

Close Appointment form

Görevler

Üstlendiğim Görevler

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Asistan Doktor İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000-2004
Uzman Doktor İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2004-2005
Başasistan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-2012
Yard. Doçent İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD 2012-2014
Doçent İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD 2014-2015
Yön.Kurulu Üyesi Türk Endoüroloji Derneği 2015-2017
Editör European Medical Journal 2015-halen
Kurul Üyesi Türk Üroloji Akademisi Endoüroloji Kurulu 2015-halen

 

İdari Görevler:

 1. Türk Endoüroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 2. İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 VI Kurul Ders Sorumlusu, 2013- 2015
 3. İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Eğitim Koordinatörü, 2012- 2015

 

Üstlendiği Görevler

 A. Dernek ve Dergilerdeki Görevleri

 1. Türk Endoüroloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
 2. Editorial Board Member, European Medical Journal
 3. Editorial Board Member, Robotics, Laparoscopy and Endosurgery
 4. Reviewer, Journal of Endourology

 B. Kurs Sekreteri olduğu toplantılar:

 1. 15th International Course and Workshop on Advanced Laparoscopic Urology, 28-29 Nisan 2011, Cluj, Romanya
 2. 16th International Course and Workshop on Advanced Laparoscopic Urology, 30 Nisan- 1 Mayıs 2011, Cluj, Romanya
 3. Türkürolap Uygulamalı İleri Laparoskopik Üroloji Kursu, 16-17 Haziran 2012, Afyonkarahisar, Türkiye
 4. 22nd Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy 4-5 Nisan 2013, Moskova, Rusya
 5. 24th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye

C. Akademik Kurul Üyesi / Konuşmacı / Oturum Başkanı / Panelist / Eğitmen / Canlı Cerrahi de Operatör olarak Katıldığı Toplantılar:

 1. GATA Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, 17-19 Mart 2007 (Eğitmen)
 2. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, 6-9 Aralık 2007, Ankara (Eğitmen)
 3. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, 3-6 Nisan 2008, GATA, Ankara (Eğitmen)
 4. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, 24-27 Ekim 2008, Ankara (Eğitmen)
 5. Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantısı, 14-15 Mart 2009, Aydın “Prostat kanseri ile VEGF (vascular endotelial growth factor) İlişkisinin Önemi.” (Konuşmacı)
 6. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, 2-5 Nisan 2009, Ankara (Eğitmen)
 7. Ege Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 16 Nisan 2009, İzmir “Nasıl yapıyorum: Üreterorenoskopi.” (Konuşmacı)
 8. Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantısı, 17-18 Ekim 2009, İstanbul “Ürolojide tek port laparoskopisi uygulama alanları: Güncel literatür eşliğinde anlatım.” (Konuşmacı)
 9. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, 1-4 Kasım 2009, Ankara (Eğitmen)
 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Antalya (Laparoskopik “Hands on training”)
 11. Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantısı, 19-20 Aralık 2009, Gaziantep “Devlet hastanelerinde laparoskopik uygulamalara başlangıcı sağlayacak eğitim modelleri” (Konuşmacı)
 12. Ürolojide Asistanlık ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve, Türkiye ESRU, 23-24 Ocak 2010, İstanbul (Bilimsel Komite üyesi)
 13. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu, 6-8 Nisan 2010, Ankara (Eğitmen)
 14. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu, 9-10 Nisan 2010, Ankara (Canlı Cerrahide Operatör)
 15. Bakırköy Tıp Günleri, 23-24 Nisan 2010, İstanbul (Canlı Cerrahide Operatör)
 16. Türk Üroloji Derneği Marmara Laparoskopi Eğitimi Kursu, 11-14 Mayıs 2010, İstanbul (Eğitmen)
 17. Ege Üroloji Derneği Aylık Toplantısı, 20 Mayıs 2010, İzmir “Nasıl yapıyorum: Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi” (Konuşmacı)
 18. Endoüroloji Derneği Bölgesel Toplantısı, 5 Haziran 2010, Bursa “Laparoskopik pyeloplasti: Nasıl öğrendim? Nasıl uyguluyorum? -tümüyle adım adım ipuçları” (Konuşmacı)
 19. Endoüroloji Yaz Okulu, 5-12 Haziran 2010, Bursa “ Laparoskopik retroperitoneal adrenalektomi” (canlı cerrahi de operatör ve eğitmen)
 20. Uluslararası Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kurs ve Sempozyumu, 16-18 Eylül 2010, Atina, Yunanistan (Eğitmen)
 21. Ulusal Üroloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul “Laparoskopik nefrektomide problemler ve çözümleri” (konuşmacı)
 22. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, 2-6 Şubat 2011, Antakya “Tek port adrenalektomi” (Konuşmacı)
 23. Ege Üroloji Derneği Mart Ayı Bilimsel Toplantısı 31.3.11, İzmir “Nasıl yapıyorum: Laparoskopide tek port girişim”
 24. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu, 7-8 Nisan 2011, Ankara (Eğitmen)
 25. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Sempozyumu, 9 Nisan 2011, Gaziantep (Canlı Cerrahide Operatör)
 26. 15th International Course and Workshop on Advanced Laparoscopic Urology, 28-29 Nisan 2011, Cluj, Romanya (Eğitmen, Canlı Cerrahide Operatör)
 27. 16th International Course and Workshop on Advanced Laparoscopic Urology, 30 Nisan- 1 Mayıs 2011, Cluj, Romanya (Eğitmen)
 28. Endoüroloji Yaz Okulu 2011, 22-23-24 Haziran 2011, Afyon (Canlı Cerrahide Operatör ve Eğitmen)
 29. 13th International Applied Laparoscopic urology course, 28-29 Ekim 2011, Kahire, Mısır( Canlı cerrahide operatör, Eğitmen)
 30. Türkürolap Eğiticilerin Eğitimi ve Beyin Fırtınası Toplantısı, 18-20 Kasım 2011, Kıbrıs (Konuşmacı)
 31. 19th International applied laparoscopic urology course and syposium, 12-14 Nisan 2012, Ankara ( Konuşmacı, Eğitmen)
 32. Ulusal Üroloji Kongresi 2-6 Mayıs 2012, Girne, KKTC “Laparoskopik nefrektomi/nefroüreterektomi”, “Kadın ürolojisi ve nöroürolojide laparoskopinin yeri”(Konuşmacı)
 33. Türkürolap uygulamalı ileri laparoskopik üroloji kursu, 16-17 Haziran 2012, Afyonkarahisar, Türkiye (Canlı Cerrahide Operatör, Eğitmen)
 34. 2nd Advanced Laparoscopic and Single Port Surgery Course on Live Animals Pre-Congress WCE 2012 Course on September 2-3, 2012, Ankara, Turkey (Eğitmen)
 35. 30th World Congress of Endourology and SWL, 4-8 September 2012, İstanbul, Turkey “Laparoscopic posterior adrenalectomy; the optimal approach” (Konuşmacı)
 36. 22nd Advanced applied laparoscopic urology course and mini-laparoscopy 4-6 Nisan 2013, Moskova, Rusya (Moderatör, Eğitmen)
 37. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya (Konuşmacı, Eğitmen)
 38. Türk Üroloji Derneği Ege Şubesi Toplantısı 24 Nisan 2013, İzmir (panelist)
 39. Uluslararası Üroanatomi Kongresi, Kadavra üzerinde klinik anatomi eğitimi destekli temel laparoskopi kursu 11-13 Haziran 2013, İzmir (Konuşmacı, eğitmen)
 40. 24th Advanced applied laparoscopic urology course and mini-laparoscopy syposium, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye (Canlı cerrahide operatör, Konuşmacı, Eğitmen)
 41. 3rd International workshop on advanced laparoscopy in urology and 25th International applied advanced laparoscopic urology course 3-5 Ekim Cluj-Napoca, Romanya (Konuşmacı,Eğitmen)
 42. Büyük Üroloji Buluşması-1, 31 Ekim- 3 Kasım 2013, Antalya “Laparoskopik nefrektomi: Adım adım teknik Retroperitoneal yaklaşım” (konuşmacı), “Endoüroloji / Sözlü sunu (SS-040 / SS-047) ” (Oturum Başkanı)
 43. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) (10. Güneydoğu Avrupa Üroloji Kongresi), Belgrade, Serbia, 24-26 October 2014 “Is robotic surgery suitable in high risk disease?” (Speaker, Konuşmacı)
 44. Turkish Academy Of Urology Applied Laparoscopic Urology Course February 13-14, 2015, İstanbul Acibadem University Laboratory Animal Application and Research Center (Konuşmacı, Eğitmen)
 45. 30th. International Applied Laparoscopıc Urology Course 6-10 March 2015 / Khartoum, SUDAN (Konuşmacı, Eğitmen, Canlı cerrahide operatör)
 46. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya “Akademik Kurul Üyesi” “Adrenal Cerrahide Güncel Yaklaşımlar: Laparoskopinin Sınırları”(Konuşmacı), “Laparoskopi Uygulamalı Eğitim (HOT) Kursu”(Oturum Başkanı, Eğitmen)
 47. Challenges in Laparoscopy & Robotics, 4-6 June 2015, Istanbul “Laparoscopic radical prostatectomy with pelvic lymphadenectomy” (Invited Surgeon)
 48. Laparoskopik Radikal Prostatektomi Kursu, 15-16 Ekim 2015, Uludağ Üniversitesi Bursa, “Step by Step Cerrahi Teknik Ekstraperitoneal Yaklaşım” (Konuşmacı), “Canlı Ameliyat: Laparoskopik radikal prostatektomi, ekstraperitoneal+pelvik lenf nodu diseksiyonu”(Davetli Cerrah)
 49. World Congress On Videourology (26. Dünya Videoüroloji Kongresi) 20-22 October 2015, Izmir. “Pre Congress Live Laparoscopic Surgery Course” (Chair), “Expert video session III Laparoscopic Nephrectomy” (Konuşmacı)
 50. EAU 11th South Eastern European Meeting (SEEM) (11. Güneydoğu Avrupa Üroloji Kongresi), Antalya, Turkey, 6-8 November 2015. “Minimal invasive treatments of renal small masses” (Speaker, Konuşmacı)
 51. Üriner Sistem Taş Hastalıkları Retrograd Intrarenal Cerrahi (RIRC) Kursu, 8-9 Ocak 2016, İzmir Üniversitesi (Konuşmacı, Eğitmen)
 52. Prostat Hastalıkları Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisi Holmium Lazer ile Prostat Enüklasyonu (HOLEP) Canlı Cerrahi Kursu, 6 Şubat 2016, İzmir Üniversitesi (Konuşmacı)
 53. 31st Annual Congress of the European Association of Urology (31. Avrupa Üroloji Kongresi), 11-15 March 2016, Hands on Training (HOT) in Laparoscopic suturing (anastomosis), E-BLUS Exam (Tutor), (Eğitmen, Sınav gözlemcisi)