All fields are required.

Close Appointment form

Böbrek Tümörleri

BÖBREKTE YER İŞGAL EDEN KİTLELER

Bu kitleler birkaç değişik şekilde sınıflandırılabilirler:
Benign (iyi huylu) – Malign (kötü huylu)
Kistik (içi sıvı dolu) – Solid (içi dolu)

A. Benign (İYİ HUYLU) Tümörler

BÖBREK KİSTLERİ
ADENOM
ANJİOMİYOLİPOMA (Hamartom)
ONKOSİTOM
Jukstaglomerüler tümör
Hemangiom
Fibrom
Lipom ve diğerleri

Böbrek Tümörleri

B. Malign (KÖTÜ HUYLU) Tümörler

1. BÖBREK ADENOKANSERİ
[Böbrek hücreli kanser (renal cell ca) Hipernefrom, Grawitz tümörü]
2. Wilms tümörü (Nefroblastom)
3. Sarkomlar
4. Metastatik böbrek tümörleri

BÖBREK KİSTLERİ

GENEL BİLGİLER

Kistler içi sıvı dolu keseciklerdir. Vücudun değişik bölgelerinde izlenebilir; böbrek de bunlardan birisidir. Kistler, hiç bir belirtiye yol açmayabileceği gibi;

  • Yüksek tansiyon
  • İltihap
  • Taş
  • Kanama
  • Böbrek yetmezliği

gibi sorunlara da yol açabilirler.

NASIL ANLAŞILIR?

Böbrek kistleri, böbrek kanseri ile karışabilir. Böbrek kisti tanısı, ultrasonografi, tomografi gibi radyolojik yöntemlerle konur. Ailesel kistlerin bazılarının tanısında genetik çalışmalar da yararlıdır.

Böbrek Tümörleri
Böbrek kistleri; görülme yaşı, yerleşim yeri ve diğer belirtilerine göre sınıflandırılırlar. Basit kistler, zararsız ve en yaygın kist türüdür. Genellikle hiçbir belirtisi yoktur ve tedavi gerekmez. Yaşlandıkça basit kistlerin görülme sıklığı artar. Ailesel özellik gösteren kistler ise genellikle yukarıda bahsedilen problemleri de kapsayacağı için daha dikkatli takiplerinde fayda vardır.

BÖBREK KİSTLERİNDE TEDAVİ

Genelde 10 cm çapına kadar belirgin bir problem yaratmaz. Dolayısı ile çok büyümediği sürece bu kistlerin tedavisi gerekmez. Senelik ultrasonografik kontrollerle kistin yapısının ve boyutlarının takibi yeterlidir. 10 cm. nin üzerine çıktığında ise ve / veya kistler, yüksek tansiyon, iltihap ve böbrek yetmezliğine neden olmuşsa tedavisi yapılır. Ailesel kistlerde yakın akrabalar da kist yönünden taramadan geçirilmelidir. Ailesel özellik gösteren bazı kistlerde yakın akraba evliliği mutlaka önlenmelidir.

Tedavide amaç kistin yarattığı bası etkisini ortadan kaldırmaktır.

Bunun için:
a- Perkütan ultrasonik aspirasyon: Burada ultrason rehberliğinde bir iğne ile girilerek kist sıvısı boşaltılır. Geçici ama zahmetsiz bir yöntemdir. Anestezi gerektirmez ve poliklinik şartlarında yapılabilir.

b- Cerrahi: Açık cerrahi veya laparoskopik tekniklerle kist çıkartılır. Kesin tedavi sağlar. Ancak hastanede yatmayı gerektirir ve ameliyathane koşullarında ve anestezi altında yapılır.