All fields are required.

Close Appointment form

Erektil Disfonksiyon / Androloji

EREKTİL DİSFONKSİYON (SERTLEŞME PROBLEMLERİ)

 

EREKTİL DİSFONKSİYON (ED) TANIM

Cinsel ilişki için gerekli ve yeterli ereksiyonu sağlayamama ve sürdürememe durumu.

 • ED önemli bir sağlık sorunudur
 • ABD ‘de 30 milyon kadar ED’lu erkek var
 • Türkiye’de 40 yaşın üzerinde % 70 erkekte değişik oranlarda sorun var
 • ED’nun sosyal hayata etkileri çok önemli
 • Cinsel tabular dolayısiyle hastalar hekime danışmamakta ve gecikilmekte
 • Erektil Disfonksiyon’da düşük tanı oranları Hekim / Hasta iletişimindeki yetersizliğe bağlıdır

Yaşları 18 – 60 arasındaki ED’ lu Erkeklerin sadece % 10’ u bu şikayeti öne sürerek doktora müracat etmekte!

  ED ile ilgili doktorların da önyargıları olabilmekte;

 • Seksle ilgili konuların profesyonelliğinin dışında olduğunu varsayması
 • Hasta ile arasındaki ilişkiyi zedeler düşüncesi
 • Hastanın özel hayatına girme endişesi
 • Hastayı utandırmaktan çekinmesi
 • Bu konuya ayıracak zamanının olmaması tanı ve tedavide gecikmelere neden olmaktadır.

Erektil Disfonksiyon
Erektil Disfonksiyon
40 yaşın altında kalıcı problem: Nadir

70 yaş ve üstünde: % 65

* Diabetiklerde şikayet daha erken başlar!!!


I. Atar damarlardaki genişlemeyi engelleyen problemler
II. Penis içindeki kanı hapsedecek süngerimsi yapılar
III. Kanın geri kaçmasını engelleyen bağ dokusu ve toplar damarlardaki problemlerden;
biri veya birkaçının bulunması durumunda ereksiyon problemleri yaşanacaktır.

Erektil Disfonksiyon

ED’a neden olabilecek RİSK FAKTÖRLERİ

 • Yaşlanma
 • Kronik Hastalıklar (Damar sertliği – Diabet – Kalp Hast. – Böbrek Hast. – Karaciğer Hast.)
 • Ameliyatlar ve Travmalar
 • İlaçlar
 • Sigara ve diğer modifiye edici faktörler


 • Medikal Öykü
 • Cinsel öykü
 • Fizik Muayene
 • Psikolojik değerlendirme
 • Laboratuar tetkikleri

“Ereksiyon güçlüğü“ yakınmasıyla başvuran bir kişide, öncelikle son 6 aylık sorgulama yapılır ve;
Cinsel isteğin durumu
Depresyon – stres – anksiete bozuklukları
Evlilik sorunları
İş ve yaşam sorunları sorgulanmalıdır!

Cinsellikle ilgili sorgulamalar daha sonra tedavinin gidişatını da daha matematiksel hale getirecek şekilde 5 soruluk bir anket şeklinde yapılmalıdır! Burada hastaların cevaplarının matematiksel karşılığı olan skorlara göre hastalığını erektil disfonksiyon yok, hafif, hafif – orta, orta ve şiddetli olarak sınıflandırmak mümkündür.

Erektil Disfonksiyon

İYİ BİR ÖYKÜ ALINMASI
Kişide;
Spontan (kendiliğinden) ereksiyonlar oluyorsa,
Sabah ereksiyonları oluyorsa,
Masturbasyonla yeterli ereksiyon oluyorsa,
Her zamanki partnerinin dışında ereksiyon oluyorsa

ORGANİK nedenler kabaca dışlanabilir, sebebin PSİKOJENİK olma ihtimali çok yüksektir!!!

ORGANİK ED TANISI

Laboratuar Testleri
Tam kan – Üre – Kreatinin – Karaciğer fonksiyon testleri – Kan Yağları (Kolesterol – Lipidler) – Açlık kan şekeri (AKŞ)- Total ve serbest testosteron – Prolaktin Hormonu (PRL)

İntrakavernöz Farmako Test

Erektil Disfonksiyon
Kullanılan bütün ajanlar atardamarlarda genişleme ve toplar damarlarda kapanmaya neden olurlar ve böylelikle penisin içinde kan hapis olur ve ereksiyon meydana gelir. Penil vasküler yatak hakkında bilgi verir. Negatif cevap diagnostik (tanı koydurucu) değilidir. Ama hastada enjeksiyonu takibeden ilk 12 dakikadada tama yakın ereksiyon gelişip 30 dakika kadar bu ereksiyon devam ediyorsa kişide vasküler problem yoktur denebilir.
İntrakavernöz Farmako Test Sırasında Kullanılan İlaçlar:

 • Papaverin 15 – 60 mg
 • Papaverin 30 mg/ml + Fentolamin 1 mg/ml : 0.2 – 1 ml
 • Prostoglandin E1 5 – 15 microgr.
 • Papaverin 12 mg + Fentolamin 1 mg + PGE1 9 micrgr : 0.1 – 0.5 ml

Penisin Renkli Doppler Ultrasonografisi
Farmakotestlerle birlikte yapılması faydalıdır. Penis anatomisi ve vasküler yatak hakkında fikir verir.

Nokturnal Penil Tümesans (NPTR)

Rijiscan Monitörü:
Erektil DisfonksiyonOrganik ve psikojenik ED ayrımında en güvenilir test

Geceleri oluşan ereksiyon sayısı ve kalitesi hakkında bilgi almamıza yarayan alettir. Bazı grafikler halinde bilgi almaktayız.

(Nörojenik veya hormonal bir patoloji olmadığı takdirde pozitif cevap (Gece boyunca 3- 6 defaya kadar olabilen, 10-15 dakika süren ve normal ereksiyonun %70 sertliğine ulaşan çok sayıdaki ereksiyonlar ölçülür) = Psikojenik)

Erektil Disfonksiyon
Farmako kavernosometri – grafi
Venöz kaçağın yerini belirlemek için kullanılır. Operasyona gidilecekse yapılmasında fayda vardır.

Anjiografi
Özellikle penis dışı atar damar sistemindeki bozukluğun saptanmasında ve yapılacak operasyonu belirlemede önemlidir

Özgün nörolojik testler ile konulabilir.


Non – invaziv (Girişimsel olmayan) yöntemler
Risk faktörlerinin eleminasyonu
Danışmanlık – Psikoterapi
Oral ve topikal ilaçlar
Vakum aletleri

Erektil DisfonksiyonErektil Disfonksiyon

Özellikle herhangi bir ilaç veya girişimsel bir tedavi seçeneğini düşünmeyen hastalar için ideal ve oldukça ucuz bir yöntemdir. Burada pleksiglastan bir fanus içine penis yerleştirilir ve vakum sayesinde içindeki hava boşaltılırken negatif basınç etkisiyle penis damarlarına kan akım eder. Bu sayede penis genişler ve uzar. Meydana gelen sertlik yitirilmemesi içinde penisinin dibine bir lastik halka konur ve fanus çıkartılır. Bu şekilde yarım saat kadar sertleşmiş bir penisle kişi istediği gibi bir ilişkiye girebilir.

Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi

Omnispec ED 1000 model sistem; vasküler nedenli erektil disfonksiyon sorunu olan hastaların penis bölgesine düşük yoğunlukta, odaklandırılmış şok dalgalarının gönderilmesi için tasarlanmıştır.

ED 1000 vücut dışından şok dalgaları tedavisi yapan bir cihazdır. Bu cihaz girişimsel (invazive) olmayan bir metod ile düşük yoğunlukta şok dalgalarını penis üzerindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve sonuçta penisin bu bölgelerinde kan akımının artmasına ve erektil disfonksiyonun tedavi edilmesini sağlar.

Erektil Disfonksiyon
ED 1000 uygulama rahatlığı, etkinliği ve yan etkisinin olmaması nedenleriyle ED tedavisinde çok önemli rol oynamaktadır .

ED’nin nedenine yönelik tedavilerden biri olduğu için oldukça başarılıdır.

ED 1000 de uygulama ağrısızdır ve penisin 5 bölgesine 300’er şoktan 1500 şok uygulanır. Alet dakikada 120 şok atabilmektedir. Seans süresi ortalama 15-20 dakika sürmektedir. Hafif şikayetlerde toplam 6 seans genellikle yeterlidir. Orta / ağır şikayetlerde 12 – 18 seans uygulanmaktadır.Erektil Disfonksiyon

 

İnvaziv (GİRİŞİMSEL) yöntemler

Transüretral ilaç uygulamaları

 

Erektil Disfonksiyon
Alprostadil kullanımı özellikle Amerika’da yaygındır. İlişkiye girmeden hemen önce özel cihazıyla üretra içine ilaç sıkılır.

İntrakavernöz İlaç Uygulamaları (Intra Cavernous Injection ICI)

Erektil Disfonksiyon
Papaverin ve / veya prostoglandin türevlerinin tek başına veya birlikte değişik dozlarda ilişki öncesinde kullanımı aynen tanı aşamasında olduğu gibi kullanılabilir. Kişinin bu iğneyi kendi kendine yapabilmesi için özel eğitim vermek gerekir.

Penil Protezler

ED tedavisinde altın standart olmasına rağmen; tedavide en az invaziv yöntemden en ağır olanına doğru ilerlemek gerekir.

Protez kullanımı; geriye dönüşü olmayan bir karardır!

Protezler; tek veya çok parçalı olabilirler.

Erektil Disfonksiyon
 

Erektil Disfonksiyon
Hiçbir protez;
normal fizyolojik ereksiyon gibi ereksiyonu sağlayamaz!!!

Şişirilmeyen modeller;
penisin her zaman aynı boy ve çapta kalmasına neden olurlar!

Hidrolik modeller;
Pahallıdır, ancak daha fizyolojikdir!
Ereksiyonda çapta artış meydana gelir!

DAMAR CERRAHİSİ

Bazı mikroskopik tekniklerle penise gelen kan akımını arttırmak için damar by-pass ları yapılabilmektedir.

İDEAL İLAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Etkin – Yararlı – yan etkisiz – kolay kullanılabilir – özgün ve ucuz olmalıdır.

Değişik noktalardan (beyinden veya penisin damarlarından vs.) ve değişik etki mekanizmalarıyla etki edebilen bazı ajanlar:
papaverine – nitrogliserin – verepamil – alprostadil – fentolamin – fenoksibenzamin- yohimbin – sildenafil – tadalafil – vardenafil – apomorfin – trazadone vs.

Bu tip ajanların kullanımında mutlaka hekim kontrolü altında olmak gerekmektedir. Çünkü bazı ciddi yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. (örneğin nitrat gibi kalp damarlarını genişleten ilaçları kullananlarda ölümcül riskler ortaya çıkabilmektedir.)

HASTANIN TEDAVİ BEKLENTİSİNE GÖRE TANI VE TEDAVİ PRENSİPLERİ

 • Oral Tedaviler / Transüretral tedaviler / Vakum cihazı
  HİÇBİR TESTE İHTİYAÇ YOKTUR
 • ICI : İntracavernöz ilaç enjeksiyonu
  ICI Testi
 • Penil Protez
  ICI test / NPT test / Penil doppler US
 • Venöz cerrahi
  ICI test / Penil doppler US / Cavernosometri / Cavernosografi
 • Arterial cerrahi
  ICI test / Doppler US / cavernosometri / cavernosografi / Farmakoarteriografi


Erken boşalma genelde cinsel ilişkiden gereken hazzı tarafların alamayacağı kadar kısa sürede boşalmanın gerçekleşmesi olarak tanımlanabilir.

Temelde sebebi alışkanlık ve / veya psikojenik faktörlere bağlıdır.

TEDAVİ

 • PREZERVATİF KULLANIMI
 • ANESTETİK POMADLAR
 • SEX TERAPİSİ
 • SQUEEZING (sıkma) TEKNİK (MASTER & JOHNSON)
 • MEDİKAL DESTEK

Sertraline – Fluoxetine – Clomipramine – Trazadone