All fields are required.

Close Appointment form

Üretra Darlığı

ÜRETRA NEDİR?

Üretra mesanede depolanmış olan idrarı vücut dışına ulaştıran iki ucu açık tüp şeklinde bir kanal olup erkekte 18-20 cm, kadında ise 3-4 cm uzunluğundadır. Erkekte kadınlardan farklı olarak meni ve prostat bezi sıvıları da bu kanal yoluyla vücut dışına atılmaktadır.

ERKEK ÜRETRASININ HASTALIKLARI

  • DARLIKLARI (ÜRETRA VE MEA DARLIĞI)
  • İYİ HUYLU TÜMÖRLERİ (POLİP)
  • İLTAHAPLARI(ÜRETRİT)
  • SİĞİLLER (KONDİLOMLAR – HPV VİRÜSLERİ)

ÜRETRA DARLIĞI

Üretra darlıkları erkeklerde, üretra kadınlardan daha uzun olduğundan daha sık rastlanır. Kadınlarda darlık sebebi genellikle hormonalken erkeklerde doğuştan veya sonradan oluşabilir. Sonradan oluşan darlıklarda ana sebep genç erkeklerde düzgün tedavi edilmemiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar veya trafik kazalarıyken, yaşlı erkeklerde herhangi bir sebeple düzgün takılmayan sonda, zor geçmiş prostat ameliyatları veya sistoskopik girişimler sonrası olabilmektedir.

Üretra Hastalıkları

BELİRTİLERİ

  • İDRAR AKIŞINDA ZAYIFLAMA
  • İDRARIN İNCE GELMESİ
  • TAM BOŞALAMAMA HİSSİ
  • Ağrılı idrar yapma, çatallı idrar yapma, bitirirken damlama yapması

TANI

Bu şikayetlerle hekime başvuran hastaya;
İdrar tahlili ve kültürü
Üriner sistem sonografisi

ÜROFLOWMETRİ

(üretrografi: idrar kanalının içine boyalı madde vererek film çekilmesi)
Ürodinami testleri yapılabilir.

Teşhise götürecek en pratik uygulama ÜROFLOWMETRİK testtir.

Üretra Hastalıkları
ÜROFLOWMETRİ işeme sırasında idrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren bir testtir.

İdrar kesesine ait nedenlerle veya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır. Tek başına ve ya sistometri ile beraber kullanılabilir. Bu test ile;
Maksimum işeme hızı (Maximum Flow Rate); Ortalama işeme hızı (Mean Flow Rate); İşeme süresi (Voiding time); Maximum işeme hızına ulaşma süresi (Time-to-max); İşenen İdrar Hacmi (Voided Volume) gibi parametrelere ait grafikler ve matematiksel değerler elde edilir.

Üretra HastalıklarıÜretra HastalıklarıÜretra Hastalıkları

TEDAVİ

AMAÇ: Daralmış olan idrar yolunun yarattığı işeme zorluğu sonucunda normalde idrar yapma fonksiyonu sonrasında tamamen boşalması gereken mesane yavaş yavaş yorulur ve idrardan sonra içinde atık idrar (residüel idrar) kalmaya başlar. Bir süre sonra bu atık idrar nedeniyle böbreklerde bozulmaya başlar ve böbrek işlevleride bozunca hasta sonunda DİALİZ hastası olur. İşte amaç böbrek fonksiyonları bozulmadan hastanın idrar yolu darlığının düzeltilmesidir.
ÜRETRA DARLIKLARI İLAÇLA DÜZELMEZ !!!

Darlığın nedeni, yeri, uzunluğu, süresi, hastanın yaşı dikkate alınarak tedavi planlanmalıdır!

Buji ile genişletme (dilatasyon) [yumuşak veya metal sondalar kullanılabilir]

Balon dilatasyonu (sistoskopi eşiliğinde uygulanır)

İnternal üretrotomi (darlığın endoskopik sistemler kullanılarak kesilmesi)
a. körlemesine kesi (otis üretrotomi )
b. görerek soğuk bıçakla kesi (sachse üretrotomi )
c. plazma kinetik enerjiyle sıcak kesi
d. holmium laserle sıcak kesi

Üretra Hastalıkları

Üretral stent takılması (tekrarlayan ve zor vakalarda üretranın içine geçici veya kalıcı metalden yapılma spiral borucukların yerleştirilmesi) Açık ameliyatlar: çok sık tekrarlayan veya çok uzun olan özellikle trafik kazası sonrası gelişen darlıklarda gerekebilir.

Bu yöntemler içinde en sık uygulanan üretrotomi intern teknikleridir. Tamamiyle kapalı endoskopik sistemle olan bu tedaviler sonrasında üretraya mutlaka sonda konur ve 1 hafta ile 3 hafta arasında hasta sonda ile idrarını yapar. Daha sonra hastanın sondası alınır ve belirli periodlarda da buji dilatasyonuna hasta gelmelidir.

Üretra darlıkları iyi tedavi edilseler bile çok sık tekrarlama eğilimindedir. Bu sebeple düzgün tedavi ve takip tedavilerini hastaların aksatmaması gereklidir.