All fields are required.

Close Appointment form

Ödüller

Aldığım ödüller...

Ödüller :

  1. B Günlüsoy, M Arslan, T Değirmenci, N Nergiz, S Minareci, AR Ayder. “Is pneumatic ureteroscopic lithotripsy superior to extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of large upper ureteral stones?“ 21st Annual EAU Congress, Paris, Eur Urol Suppl, 5 (2) : 72, 2006. “ Best Poster Presentation in a Poster Session”.
  2. M Arslan, T Değirmenci, B Günlüsoy N Nergiz, S Minareci, AR Ayder. “The difficulities we faced in retroperitoneal laporoscopic surgery,” 24 th World Congress of Endourology, Cleveland, J Endourol Suppl, 20 (1) : 267, 2006. “Highlight Presentation in a Poster Session”.
  3. M Arslan, T Değirmenci, B Örs, B Günlüsoy, S Minareci, AR Ayder. “Umblikustan tek kesi laparoskopik cerrahi tekniği (U LESS) ile adrenalektomi.” 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Kıbrıs. Operatif Teknikler-Laparoskopik ve Robotik Üroloji-Video Sunu oturumunda ödüle layık görülmüştür.
  4. M Arslan, T Değirmenci, B Günlüsoy, AS Gözen, Z Kozacıoğlu, AR Ayder. “Laparoskopik radikal prostatektomide yeni nesil dikenli poliglikonat sütür (V-LOC) kullanılarak yapılan posterior rekonstrüksiyon ve vezikoüretral anastomuzun erken dönem sonuçları.” Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Kıbrıs. Operatif Teknikler-Laparoskopik ve Robotik Üroloji-Poster Sunu oturumunda ödüle layık görülmüştür.