All fields are required.

Close Appointment form

Sıkça Sorulan Sorular

Hastalarımdan Gelen Sorular

  • Home
  • Sıkça Sorulan Sorular


Listede görmek istediğiniz sorularınızı bana yazabilirsiniz.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

İletiniz


Prostatın bizim ilgilendiğimiz cerrahi olarak 2 tane hastalığı vardır.

Birincisi prostatın büyümesi ve büyümesine bağlı idrar yapamama şikâyetleri, diğer ise prostatın kanseridir. Prostat büyümesi ile prostat kanseri arasında hiçbir bağlantı yoktur. Prostat büyümesini tamamen hastanın idrar sıkıntılarından kurtulması adına yapmaktayız. Prostat büyümesi ameliyatı olmuş her hasta, ileride tekrar prostat kanserine yakalanma ihtimalini diğer insanlarla aynı oranda taşımaktadır.

Prostat büyümesinden başka prostat kanseri teşhisi koyacak elimizde hiçbir yöntem yoktur. Öncelikle prostat muayenesi ve kanda PSA dediğimiz basit kan tahlili yaptıktan sonra bunlardan birinden ya da ikisinden şüphelendiğimiz takdirde prostat biyopsisi yapmak gerekir.

PSA’nın normali nediri açıklamak gerekir. PSA yaşa bağlı değişen bir kan parametresidir. Genellikle Amerikan ve Avrupa üroloji kılavuzlarının yönlendirmesiyle biz hastalarımızdan PSA testini istemekteyiz. 65 yaşın altında PSA’nın üst sınırı 2,5 olarak kabul edilmektedir. 2,5’in üzerinde ya da senelik artışı 0,75 veya 1’in üzerinde artış olan her erkekten mutlaka prostat biyopsisi almak gerekir.

Prostat kanserini bazen ilk biyopside tanıyamama ihtimalimiz doğabilmektedir. Dolayısıyla eğer PSA yükselmeye devam ediyor ise belli aralıklarla yapılan ürolojik muayenede de prostatta bir şüphe belirirse prostat biyopsisini tekrarlamak gerekir. Ama genel olarak 3. biyopsiye gerek görülmemektedir.

Böbrek kanseri ameliyatlarında 2 tane ameliyat yöntemimiz vardır. Bunlardan bir tanesi böbreğin tamamının alınması (Radikal Nefrektomi) olarak tabir ettiğimiz ameliyat şeklidir. Diğeri ise Parsiyel Nefrektomi dediğimiz yani böbreğin sadece tümörlü kısmının alınması işlemidir. Eğer böbrekteki tümör 5 cm’den küçük ve böbreğin içindeki yeri cerrahiye uygunsa kesinlikle böbreğin tamamı alınmamakta sadece tümörlü kısmını almak yeterli olmaktadır.

Bugün böbrek taşı cerrahisinde gelinen noktada açık ameliyat hemen hemen tarihe karışmıştır. Böbrek taşı ameliyatında kullandığımız 2 tane yöntem vardır. Böbreği delerek, cilde küçük bir delik açarak endoskopik perkütan dediğimiz yöntem ile ameliyat edilmektedir. Daha sonraki yıllarda yeni gelişen teknikte eğer böbrekteki taşların boyutu 2 cm’den fazla değil ve yeri uygun ise böbreğe hiç delik açmadan ciltte bir kesi olmadan tamamen idrar yolundan girip böbreğe yönlenerek taş kırılıp, parçalanarak temizlenmektedir. Bu ameliyata RIRS’ da denilmektedir.

Prostatın büyümesini önleyebilecek bir yöntem yoktur. Prostatın büyümesi hayatın doğal bir sonucudur. Prostat mutlaka büyüyecek ama herkes de farklı boyutlarda büyüyecektir ve büyüme şekli daha farklı olacaktır.